Onafhankelijk & Transparant

 Aansprakelijkheidsverzekering.

 

Wanneer u, of een van uw gezinsleden, of uw hond of kat, of een logé schade toebrengt aan een derde, is dat al vervelend genoeg. Maar met een goede particuliere aansprakelijkheidsverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken.

  

De verzekeraar zal de aanspraak op schadevergoeding van u overnemen, nagaan of u werkelijk aansprakelijk bent, contact opnemen met de schadelijdende partij, de hoogte van de schade vaststellen en vervolgens het schadebedrag uitbetalen aan degene die de schade lijdt