Onafhankelijk & Transparant

 De Nationale Hypotheek Garantie geeft méér zekerheid.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die u kunt krijgen bij het afsluiten van een hypotheek.

Kopen met NHG biedt extra zekerheid. Bovendien ontvang je een rentekorting.

 

U kunt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning of voor de kwaliteitsverbetering van uw huidige woning.

 

De NHG biedt vooral de zekerheid, dat u uw lening helemaal kunt terugbetalen. Zelfs als u niet meer in staat bent om de lasten te dragen en uw woning verkocht moet worden.

 Als uw huis minder opbrengt dan de uitstaande hypotheek, dan betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld aan de geldverstrekker. Bedenk wél, dat het Waarborgfonds dan een vordering op u heeft ter grootte van het bedrag, dat aan de geldgever is uitbetaald. Dit bedrag kan op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel van de NHG is echter, dat het Waarborgfonds de restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden.

Met NHG kunt u goedkoper lenen. Dankzij de borgstelling van de Nationale Hypotheek Garantie berekenen financiers u een lagere hypotheekrente. Uw rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0.8%.

Voor een hypotheek met NHG gelden een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De koopsom of de marktwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom in Nederland.

Kostengrens

De kostengrens voor NHG is vanaf 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland (€ 245.000), vermeerderd met de maximale Loan-to-Value (LTV):

  • 101%

  • of 106% als u energiebesparende voorzieningen treft. 

In de praktijk betekent dit dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 247.450 (101% van de marktwaarde).

  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 259.700 (106% marktwaarde). De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

 Om in aanmerking te komen voor NHG moet de hypotheek verder nog aan een aantal voorwaarden voldoen:

 * Maximaal 50% van de waarde van de woning mag een aflossingsvrije hypotheek zijn

 * U moet een overlijdensdekking afsluiten voor het deel van de hypotheek boven 80% van de waarde van de woning

 Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op, als u meer wilt weten over de Nationale Hypotheek Garantie. Of kijk eerst even op www.nhg.nl.