Onafhankelijk & Transparant

 De bankspaarhypotheek.

Bij de bankspaar hypotheek is er geen sprake van sparen van een levensverzekering, zoals bij de spaarhypotheek. De bankspaarhypotheek heeft een geblokkeerde BEW (beleggingsrekening) of geblokkeerde SEW (spaarrekening), die gekoppeld is aan de hypotheek.

 

U betaalt een spaarbedrag voor uw spaarrekening bij de bankspaarhypotheek, alsook een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek. U lost de bankspaarhypotheek in 1 keer af aan het einde van de looptijd, met het gespaarde bedrag op de rekening.

 

Aflossingen van de bankspaarhypotheek vinden zich dus niet plaats gedurende de looptijd van de bankspaar hypotheek.

 

Voordelen bankspaarhypotheek

  • Maximaal fiscaal voordeel;
  • Belastingvrij sparen;
  • Gemakkelijk koppelen aan een nieuwe hypotheek;
  • Dempend effect op renteschommelingen;
  • Zekerheid: het gespaarde kapitaal is gegarandeerd (SEW).

 

Nadelen bankspaarhypotheek

  • Enkele fiscale nadelen;

  • Eindkapitaal is afhankelijk van de beurs (BEW);
  • Gebonden aan één instantie;
  • Hypotheekrente ligt gemiddeld 0,2% hoger
  • Niet aangeboden door elke bank.