Onafhankelijk & Transparant

 Disclaimer

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Inhoud

De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door KG Financiële adviezen & verzekeringen. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Gebruik van de website

De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten.

Op de sites van KG Financiële adviezen & verzekeringen treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. KG Financiële adviezen & verzekeringen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

KG Financiële adviezen & verzekeringen of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KG Financiële adviezen & verzekeringen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Execution Only

Via onze website kunt u zelf rechtstreeks verzekeringen of andere financiële producten afsluiten. Hiermee komen wij tegemoet aan diegene die graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen.

Omdat wij daarmee geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van deze mogelijkheid, en u zelf rechtstreeks financiële voorziening(en) regelt, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie.